Testa gratis
Powermind för hypnotisörer


Bli en Powermind Partner
Powermind hjälper terapeuter och hypnotisörer att nå nya kunder genom ett enkelt bokningssystem samt marknadsföring.

Powerminds förinspelade ljudspår är generella och kan användas antingen separat eller som ett kompletterande verktyg till privata sessioner och annan terapi.

Att vara en Powermind Partner och tillgänglig i bokningslistan är kostnadsfritt.
Kostnadsfritt och utan bindningstid
Powerminds användare kan skicka bokningsförfrågningar till de terapeuter och hyppnotisörer som är anslutna till appen. Kontakten sker därefter mellan terapeut och kund.

I nästa fas kommer vi att erbjuda en komplett tjänst för hypnotisörer inklusive ett system för bokningar, betalningar och videosessioner.
+ 600 ljudspår med självhypnos på svenska inom en rad teman som självförtroende, stress, sömn och coachning inom jobb & karriär, studier, sport m.m.
Nya teman släpps varje vecka.
Nya features släpps varje månad.